Distribúcia

Ponúkame na predaj systémové rámové lešenia rakúskeho výrobcu typu GRAF, ktoré spĺňajú normy STN/EN platné pre ľahké lešenia. Vďaka ich modulárnej konštrukcie, vysokej miery ich variability a priaznivej ceny sú lešenárske systémy GRAF bezkonkurenčné z hľadiska pomeru ich ceny a kvality.

    Thank you! Your message has been sent.
    Unable to send your message. Please fix errors then try again.

    Fotogaléria